بلاگ مرکز تماس حامی‌سان


کلمات و جملات کارآمد در برخورد با مشتریان عصبانی

کلمات و جملات کارآمد در برخورد با مشتریان عصبانی   وقتی صحبت از آروم کردن مشتریان عصبانی به میون میاد، استفاده ماهرانه از کلمات و جملات توسط کارشناس پاسخگو خیلی اهمیت پیدا میکنه، اینجا ما تلاشمون بر این هست تا نگاهی به کلمات و جملاتی بیندازیم که می تونن تا حدی شرایط رو آروم کنن […]

نوشته شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴

رویای مشتری محور بودن

رویای مشتری محور بودن همیشه برام جالبه که به نظر میرسه اکثر مدیرها رویای مشتری محورترین سازمان اگر در دنیا نه در صنف خودشون رو در سر دارن. جالب، ساده و واضحه که مشتری محور بودن واقعا به مردم جانی دوباره میبخشه متاثر از انرژیی که از کمک به دیگران متساعد میشه موارد دیگه به […]

نوشته شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴

کلمات و جملات کارآمد در برخورد با مشتریان عصبانی

کلمات و جملات کارآمد در برخورد با مشتریان عصبانی   وقتی صحبت از آروم کردن مشتریان عصبانی به میون میاد، استفاده ماهرانه از کلمات و جملات توسط کارشناس پاسخگو خیلی اهمیت پیدا میکنه، اینجا ما تلاشمون بر این هست تا نگاهی به کلمات و جملاتی بیندازیم که می تونن تا حدی شرایط رو آروم کنن […]

نوشته شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴

رویای مشتری محور بودن

رویای مشتری محور بودن همیشه برام جالبه که به نظر میرسه اکثر مدیرها رویای مشتری محورترین سازمان اگر در دنیا نه در صنف خودشون رو در سر دارن. جالب، ساده و واضحه که مشتری محور بودن واقعا به مردم جانی دوباره میبخشه متاثر از انرژیی که از کمک به دیگران متساعد میشه موارد دیگه به […]

نوشته شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴