فناوری های کال سنتر

فناوری های کال سنتر شامل نرم افزار تشخص گفتار است که به کامپیوترهای مرکز تماس اجازه می دهد یک پشتیبانی مشتریان، متن کاوی و پردازش طبیعی زبان سطح اول را به مشتریان ارائه دهند، تا به این وسیله بتوان مدیریت مشتریان بهتری داشت، و کارمندان مرکز تماس را به وسیله بررسی دقیق تعامل های خوب گذشته به صورت خودکار و بهتر آموزش داد، همچنین عواملی مانند اتوماسیون پشتیبانی و بسیاری از فناوری های دیگر از این طریق ممکن خواهند شد و کارایی و بازده کارمندان را افزایش می دهد و باعث جلب رضایت مشتریان می شود.

انتخاب خودکار رهبر و راهنما نیز یکی از مزیت های این فناوری است که کارایی مرکز تماس را افزایش می دهد. این افزایش کارایی کال سنتر برای کمپین های داخلی و خارجی خواهد بود. این به تماس های داخلی اجازه می دهد که به صورت مستقیم به کارمند مناسب و متناسب با حرفه او متصل شوند، درحالی که زمان های انتظار را به کمترین مقدار می رساند و لیست بلندی از افرادی را که سوال های آن ها ارتباط زیادی به تماسی که گرفته اند ندارد، در اختیار متصدی قرار می دهد.

برای تماس های خروجی، انتخاب گر رهبر به مدیریت اجازه می دهد تا نوع رهبری مورد نظر را طراحی کند و تعیین کند که کدام یک از کارمندان کال سنتر دارای تخصص مورد نظر هستند، همچنین عوامل اجتماعی اقتصادی را در نظر گرفته و عملکرد و درصد شانس فروش یک کارمند مرکز تماس را طبق روزهای گذشته مدنظر قرار می دهد.

فناوری های مبتنی بر مکان
از نظر تاریخی، مراکز تماس به تجهیزات تعامل شاخه خصوصی (PBX) مجهز شده اند. این تجهیرات متعلق به مرکز تماس بوده و میزبانی و نگه داری آن هم به عهده اپراتورهای مرکز تماس است. PBX می تواند قابلیت هایی را برای انجام کارهایی مانند توزیع تماس خودکار، پاسخ صوتی تعاملی و مکان یابی براساس حرفه برای مرکز تماس به ارمغان بیاورد.

فناوری های کال سنتر,فناوری های کال سنتر

مرکز تماس مجازی
در مدل مرکز تماس مجازی، اپراتور مرکز تماس یک حقوق ماهیانه یا سالیانه را به یک فروشنده پرداخت می کند؛ به طوری که این فروشنده ها تجهیزات تلفنی مرکز تماس را میزبانی می کنند و داده های مربوطه را مرکز داده های همین مرکز ارسال خواهند کرد. در این مدل، این اپراتور مالکیت ندارد، اجرا نمی کند و هیچ گونه وظیفه میزبانی را برای این تجهیزات ندارد. کارمندان مرکز تماس به وسیله خطوط تلفنی مرسوم PSTN، یا از طریق صوت روی IP به تجهیزات فروشنده متصل می شوند. شروع تماس های کال سنتر یا اتمام این تماس ها مستقیماً به داده های مربوط به مرکز داده اضافه می شوند، و دیگر نیازی به قرار گرفتن کارمند در جای خودش نیست. آنگاه تجهیزات تلفنی فروشنده، تماس های مورد نظر را به کارمند یا متصدی مورد نظر متصل می کنند.

مرکز تماس مجازی

محاسبات ابری
استفاده از محاسبات ابری در مرکز تماس، می تواند این نوع محاسبات را گسترش دهد. یکپارچه سازی تلفنی کامپیوتری در API ها به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا به کنترل های مبنای تلفنی و مدیریت تماس های پیچیده دسترسی داشته باشند و به خوبی از این فناوری ها در مرکز تماس استفاده کنند. API های پیکربندی دارای کنترل برنامه نویسی هستند و معمولاً به راحتی توسط یک دستیار انسان از طریق یک رابط گرافیکی قابل دسترسی و مدیریت کردن است.

پیشنهاد تیم مرکز تماس :

تعامل با مشتریان,فناوری های کال سنتر

نحوه تعامل با مشتریان را در خود بهتر کنید