چگونه برای استراتژی محتوای شبکه های اجتماعی به درستی  KPI  تعیین کنیم

فرآیند طراحی یک استراتژی مناسب برای محتوای شبکه های اجتماعی معمولا بدین صورت است: در ابتدا راه های دسترسی کاربران به مطالب را افزایش می دهیم که میزان رشد را بررسی کنیم. بعد باید فالوئرها و طرفداران جدید را به مشارکت ترغیب کنیم که با موضوع کسب و کار، کالاها و خدمات ما بیشتر آشنا شوند. هدف از مرحله بعدی این است که کاربرانی کهمشارکت بیشتری داشته اند را به شرکت نزدیک تر کنیم تا برای برندمان طرفداران ارزشمند تری ایجاد کنیم. در ادامه برای هرکدام از این مراحل، سه معیار یا KPI را بررسی خواهیم کرد.

KPI های رشد

معیارهای کمی ای هستند که بر اهداف رشد نظارت کرده و تشخیص می دهند روند رقابت چگونه پیش می رود. اگر بخواهیم دسترسی کاربران را افزایش دهیم، معیارهای رشد KPI های مهمی در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی به حساب می آیند. این معیارها عبارت اند از:

  • افزایش تعداد طرفداران
  • تغییرات طرفداران
  • میزان بازدید کاربران از مطالب شما (معیاری بصری در فیسبوک)

 

معیارهای مشارکت کاربران

در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی، ترغیب طرفداران برند به مشارکت معمولا هدف نهایی است. معیارهایی که در ادامه از آنها نام می بریم، به ما کمک می کنند بفهمیم شرکت ها و رقبایشان چگونه مخاطبان و اجتماع را به مشارکت ترغیب می کنند. برای اینکه بفهمیم بهترین و جذاب ترین نوع محتوا، هشتگ و زمان های پست مطلب در شبکه های اجتماعی چه هستند، باید این معیارها را دقیق تر تحلیل و بررسی کنیم:

  • فعالیت های کلی در هر شبکه ارتباطی
  • ساعت هایی که این فعالیت ها صورت گرفته اند
  • واکنش نسبی به هر پست

 

معیارهای بررسی کیفیت مخاطبان

هدف از معیارهای بررسی کیفیت مخاطبان این است که کاربرانی که بیشتر با محتوا درگیر بودند را به شرکت نزدیک تر کرده و وقت بیشتری برای طرفداران برندمان صرف کنیم. معیارهایی که در ادامه از آنها نام می بریم، به ما کمک می کنند این مخاطبان ارزشمند را شناسایی کنیم:

  • از میزان بازدید از مطالب، به مخاطبان خاص می رسیم.
  • از تعداد کاربرانی که مشارکت کرده اند، به تعداد کلیک روی لینک ها می رسیم.
  • از تعداد کلیک ها به بحث های اجتماعی می رسیم.

 

نتیجه گیری

برای دستیابی به موفقیت، بررسی فعالیت ها امری ضروری است. وقتی شاخص های کلیدی عملکرد را به درستی تعیین کنیم، می توانیم از طریق آنها میزان موفقیت و شکستمان را بررسی کنیم و در نتیجه، به اهدافمان برسیم. اگر یاد بگیریم به طور روتین فعالیت هایمان را تحلیل و بررسی کنیم، می فهمیم در چه زمینه هایی هنوز جای پیشرفت داریم. در نتیجه همیشه یک قدم از رقبا جلوتر خواهیم بود.

 

بیشتر بخوانید…

شناسایی KPI های مهم در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

۱۲ KPI کال سنتر برای عملکرد بهتر