ترفندهایی برای یک فروش موفق از طریق تماس تلفنی

۱٫ یک احوال پرسی حرفه ای انجام دهید.

فقط به گفتن یک سلام معمولی اکتفا نکنید و هرگز بدون یک نفس عمیق کشیدن وارد صحبت اصلی نشوید، بلکه به فرد مقابل هم اجازه دهید تا در مکالمه مشارکت داشته باشد. احوالپرسی شما باید از جانب رسمی بودن باشد. با عبارت هایی مانند آقا و خانم شروع کنید مثلاً بگویید “صبح بخیر آقای… ” یا “صبح بخیر خانم… “؛ زیرا همه افراد فقط به یک سلام اکتفا می کنند پس شما متفاوت باشید. حرفه ای رفتار کنید.

۲٫ خودتان و کمپانی خود را معرفی کنید.

“نام من… است و در کمپانی ABC کار می کنم. ما یک شرکت داخلی هستیم و تخصص ما کمک به تجارت هایی مانند تجارت شما برای صرفه جویی بیشتر در پول است”. ولی در این مرحله خیلی دقیق و ریز نشوید. از محصولات خود حرفی نزنید.

۳٫ قدردان جلوه کنید.

همیشه از مشتری مورد نظر برای این که وقت خود را در یک روز پرمشغله در اختیار شما گذاشته است تشکر کنید. به او بگویید که من یک ثانیه از وقت شما را هم تلف نخواهم کرد. “من می خواهم به خاطر برقراری این تماس از شما تشکر کنم. این مکالمه تنها لحظاتی از وقت شما را می گیرد پس بعد از چند لحظه می توانید به کارهای مهم خود برسید.” هرگز نگویید که قصد دارید فقط یک لحظه از وقت او را بگیرید. اگر فرد مورد نظر احساس کند که شما چیزی را از او می گیرید قطعا ناامید خواهد شد.

۴٫ هدف تماس خود را بیان کنید.

بهترین کار این است که هدف تماس تلفنی خود را با پرسیدن یک سوال مطرح کنید. “اگر ما بتوانیم راهی را به شما نشان دهیم که از آن طریق بتوانید کیفیت محصولات خود را با هزینه کمتری افزایش دهید، در این صورت آیا علاقه ای به شنیدن صحبت های بیشتری در این زمینه دارید؟” این جمله به احتمال خیلی زیاد، پاسخ بله را در بردارد.

۵٫ یک جلسه تشکیل دهید.

از فرد موردنظر قول یک جلسه را بگیرید، حال این که این جلسه به صورت ملاقات شخصی باشد یا با کنفرانس ویدئویی. هدف شما از این جلسه گرفتن اطلاعاتی است که برای ارائه دادن یک معرفی خوب به آنها نیاز دارید. اگر دیدید که مشتری بسیار اصرار دارد که همان لحظه و همان جا این معرفی صورت گیرد، مشکلی ندارد.

۶٫ اگر یک جلسه رو در رو مناسبترین کار برای گام بعدی است، از استراتژی گزینه های زیاد برای انتخاب استفاده کنید.

دو وقت را به مشتری پیشنهاد کنید، “من می توانم در ساعت ۲:۱۵ بعدازظهر امروز در دفتر شما حضور داشته باشم تا درمورد این موضوع باهم صحبت کنیم. یا این که اگر برای شما مناسبتر باشد ساعت ۹:۴۵ صبح فردا خدمت برسم؟” شما از عبارت “چه زمانی می توانیم همدیگر را ملاقات کنیم؟” استفاده نکردید. زمانی که شما چند گزینه را به مشتری پیشنهاد می کنید، کنترل ملاقات را نیز به صورت خودکار به دست گرفته اید. و توجه داشته باشید: سعی کنید از ساعات بیکاری یا استراحت استفاده کنید. زمانی که شما یک ملاقات را در ساعت غیرکاری تنظیم می کنید، این را نشان می دهد که شما یک فروشنده منظم هستید که به وقت خود، و در نتیجه وقت دیگران، اهمیت می دهید و احترام می گذارید. این روش را امتحان کنید.

پیشنهاد تیم مرکز خدمات :

تعامل با مشتریان,ترفتد های فروش تماس تلفنی

نحوه تعامل با مشتریان را در خود بهتر کنید