مرکز تماس می تواند یک محیط کاری پر استرس باشد، چه برای کارمندان، چه برای مدیران.

برای مدیران، هر مسئله ای، از کنترل عواقب صحبت با تماس گیرنده  ای که رفتاری زننده دارد، تا مشکلات زمانبندی کاری می تواند استرس ایجاد کند. برای کارمندان مرکز تماس هم همینطور؛ به خصوص که آنها هرروز با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه می شوند و نمی دانند قرار است روزشان چگونه سپری شود. همه اینها باعث ایجاد استرس می شود، به کارمندان مرکز تماس صدمه میزند و آنها را مجبور می کند شغل دیگری انتخاب کنند. مدیران چگونه می توانند استرس کارمندان را از بین ببرند؟ این نکات را در نظر بگیرید:

 

  • سعی کنید بفهمید چه چیزی برای آنها استرس ایجاد کرده است.

بدترین کاری که یک مدیر می تواند انجام دهد این است که فکر کند از همه اتفاقات جاری در مرکز تماس خبر دارد. تا زمانی که جای کارمندان مرکز تماس نباشید نمی توانید درک کنید چه چیزی آنها را آزار می دهد، پس مهم است که در مورد دلیل ایجاد استرس با آنها صحبت کنید. بدین گونه می توانید بفهمید دلیل اصلی ناراحتی آنها چیست و همچنین حس می کنند مهم هستند.

 

  • عادات سالم را بینشان رواج دهید.

حقیقتا تمام روز ماندن در یک محیط بسته و پاسخ دادن تلفن ها و پیام ها کار خسته کننده و حوصله‌سربری است. فرض کنید تعدادی از این تماس ها هم از طرف مشتریان عصبانی باشد! اینگونه تمام انرژی کارمندان مرکز تماس تخلیه می شود. به همین دلیل مهم است که مدیران، کارمندان مرکز تماس را تشویق کنند به پیاده روی بروند، نهارشان را بیرون از محیط کار بخورند و کمی استراحت کنند. همه افراد، از جمله کارمندان کال سنتر به استراحت نیاز دارند.

 

  • زمینه پیشرفت را برایشان ایجاد کنید

هیچکس دوست ندارد تصور کند شغل اش آینده ای ندارد. چون کار برایش طاقت فرسا و نا امید کننده می شود. افکار منفی کمتر به سراغ کارمندانی می‌آید که حس می کنند زمینه پیشرفت برایشان فراهم است. چشم اندازهای مثبت نسبت به کار و آینده، میزان استرس را کاهش می دهد.

 

نتیجه

در نهایت، از بین بردن استرس باعث می شود کارمندان حس کنند مهم هستند و بهشان اهمیت داده می شود.به مشکلات آنها گوش دهید، و بعد برای حل آنها اقدام کنید. آنها را به انجام فعالیت های عدی روزمره ترغیب کنید و چشم انداز مثبتی از آینده در ذهنشان ایجاد کنید. ایجاد این تغییرات کاری نسبتا ساده است، با این حال می تواند دیدگاه یک کارمند نسبت به شغل اش را کاملا تغییر دهد.