ده هدف اصلی که هر مرکز تماسی باید در راستای آن ها فعالیت کند، تا در عین شادابی و نشاط، کارا هم باشد:
برای هر روز یک سرگرمی اختصاص دهید
این راز بر هیچ کس پوشیده نیست که کار مرکز تماس، فعالیتی طاقت فرسا و تکراری است و اگر مدیریت دقیق و درستی برای این بخش وجود نداشته باشد، می تواند به فضایی استرس زا و کسالت آور برای کارمندان شما تبدیل شود.
افزودن برنامه های سرگرم کننده و فعالیت های مفرح به وظایف روزانه و روال عادی کار «کال سنتر»، روشی فوق العاده برای از بین بردن تاثیرات منفی و جانبی کار بر روی کارمندان خواهد بود. این راهکار در عین سادگی، می تواند کم هزینه باشد.
ایده های زیادی هست که می توانید از میان آن ها انتخاب کنید. از پخش کردن شیرینی و شکلات به مناسبت های مختلف و جشن گرفتن روزهای تولد همکاران مرکز تماس گرفته، تا برگزار کردن بازی های تیمی و فردی و یا در نظر گرفتن یک جایزه ویژه برای سرویس کارمند برتر به عنوان پاداش.
حتی اینکه اجازه دهید یک روز، کارمندان مرکز تماس طبق دلخواه خودشان و به صورت غیررسمی لباس بپوشند، یا برگزاری جشن هایی با لباس مبدل، می تواند یک روز معمولی را به روزی ویژه برای آن ها بدل کند.

contact-centre-goals-510