شاخص های کلیدی عملکرد  یا KPI  ها، و کاربرد آنها در بازاریابی شبکه های اجتماعی

 معنای KPI یا “شاخص های کلیدی عملکرد” چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد یا ” KPI “ها، مجموعه ای از اقدامات قابل سنجش هستند که یک شرکت یا کسب و کار از آنها برای بررسی یا مقایسه عملکردهای صورت گرفته در خصوص تحقق اهداف عملیاتی و استراتژیکی اش استفاده می کند. این شاخص ها در شرکت ها و کسب و های مختلف، طبق اولویت ها و ضوابط عملکردشان متفاوت هستند.

 

شاخص های کلیدی عملکرد در شبکه های اجتماعی چه هستند؟

معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد در شبکه های اجتماعی“، عوامل سنجش استفاده شده توسط تیم های بازاریابی و تیم های رسانه های اجتماعی هستند. این عوامل برای سنجش عملکرد کمپین های شبکه های اجتماعی به کار برده می شوند. تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی یکی از بخش های مهم هر کسب و کار است که باعث ترغیب مخاطب برای بازدید از سایت شده و “کاربر سایت” را به “مشتری” تبدیل می کند.

 

چرا این شاخص های کلیدی مهم هستند؟

شرکت ها باید به طور منظم اهداف و استراتژی هایشان را بازبینی کرده و تغییرات ضروری را بر شاخص های کلیدی عملکردشان اعمال کنند. این شاخص ها مهم هستند چون به کسب و کارها کمک می کنند روی اهداف مشترکی تمرکز کرده و از یکپارچگی این اهداف در میان افراد سازمان اطمینان حاصل کنند.

 

KPI های مهم شبکه های اجتماعی که باید بر آنها نظارت شود:

 1. حوزه تمرکز اول : میزان مشارکت کاربر
 • تعداد کلیک ها
 • تعداد لایک ها
 • تعداد دفعات به اشتراک گذاری
 • نظرات
 • ذکر نام برند
 • تعداد دفعات بازدید از پروفایل
 • فالوئر های فعال
 1. حوزه تمرکز دوم : بازدید کاربر از مطالب شما
 • فالوئر ها یا طرفداران
 • تاثیرگذاری
 • رد و بدل اطلاعات
 1. حوزه تمرکز سوم : راهنمایی کاربر

فعالیت هایی که منجر به جلب نظر کاربر برای خرید کالا یا استفاده از خدمات میشوند.

 1. حوزه تمرکز چهارم : مشتریان

این آخرین مرحله سنجش میزان موفقیت شما در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی است. اگر واقعا مخاطبانتان را درست انتخاب کرده و آنها را وادار به مشارکت کرده باشید، به خرید کالا یا استفاده از خدمات شما ترغیب میشوند. (اگر تا کنون این کار را انجام نداده باشند.)

 

یادداشت نهایی

یادتان باشد، اینها همه تصمیمات هوشمندانه ای هستند؛ با این حال، شما باید روی KPI هایی تمرکز کنید که ارتباط نزدیک تری با پلتفرم های برندتان دارند و بیشتر با رفتار مخاطبانتان مرتبط هستند.