نقش شبکه های اجتماعی در دنیای سیاست و انتخابات به عنوان ابزار بازاریابی استراتژیک، روز به روز مهم تر و بدیهی تر می شود.

می توان با روش های زیر از شبکه های اجتماعی در زمینه های سیاسی و انتخابات استفاده کرد:

  1. ایجاد روابط:

امروزه رابطه سنتی غیر اجتماعی بین تشکیلات سیاسی و شهروندانشان در کمپین های انتخاباتی تاثیر بسیار کمی دارند، و محرکی برای اقدامات جمعی هستند. رسانه های اجتماعی امکان ایجاد چنین روابطی را برای سیاستمداران میسر می سازند و این شانس را به آنها می دهند که بتوانند از شبکه های ارتباطی موجود برای ایجاد اعتبار و اعتماد استفاده کنند.

  1. تشکیل کمپین و ایجاد ارتباط :

مهم ترین روش استفاده از شبکه های اجتماعی که در تحقیقات اخیر به آن پی برده ایم، تاثیرشان در شکل گیری کمپین های حقیقی و استفاده از آنها به عنوان ابزار ارتباطی دوران جدید است. “تشکیل انجمن” در شبکه های اجتماعی تقریبا برای تمام سازمان های سیاسی و چهره های انتخابات به یک هنجار تبدیل شده است.

  1. تعامل سیاسی :

تعامل سیاسی زمانی رخ می دهد که یک فرد یا حوزه انتخاباتی تصمیم می گیرد با جدیت در یک فرآیند سیاسی شرکت کند. ” سرمایه اجتماعی ” یعنی شبکه ارتباطی میان افراد یک سازمان یا نهاد، بر اساس یک هدف یا هویت مشترک. در نتیجه می توان گفت میزان سرمایه اجتماعی یک تشکل سیاسی، حزب سیاسی یا کاندیدا به میزان ارتباط اجتماعی آن با شهروندان بستگی دارد.

  1. جمع سپاری / برون سپاری سیاسی :

جمع سپاری یعنی تلاش اجتماعی از مردم برای انجام وظایف در یک حوزه عمومی. افراد اجتماع از این طریق می توانند به حل مشکلات یا انجام کارهایی که نیاز به کارمندان آموزش دیده و حرفه ای یک سازمان دارند کمک کنند. جمع سپاری به افراد با انگیزه ای که استعداد ها و اطلاعات متفاوتی دارند  این امکان را می دهد که با نشان دادن توانایی هایشان در عرصه های مختلف، کارهای ارزشمندی انجام داده و مشکلات را حل کنند.