پنج نکته عالی برای بهبود عملکرد کال سنتر

۱ـ کال سنتر خود را ملزم کنید که سطح خلق افراد را بهبود دهد.
محیطی که کارمندان کال سنتر در آن کار می کنند، تأثیر بسیاری زیادی بر خلق آنها دارد.
در مراکز تماس موفق یک روز به تغییر رنگ، دکور و تمیز کردن محل مرکز تماس اختصاص داده می شود و این کار باعث بالا رفتن سطح خلق کارمندان می شود.
این واضح است که رنگ بر روحیه افراد اثر می گذارد. بنابراین چرا محل کار خود را زشت و بی روح درست می کنید؟

۲ـ همیشه راهی برای تشکر کردن از کارمندان کال سنتر پیدا کنید.
به روش های مختلف از تیم ها و افراد خود تشکر کنید. همچنین اطمینان پیدا کنید که هر خبر خوب، عملکرد خوب و بازخورد خوب از مشتریان را ارج نهاده اید.

۳ـ همیشه بر کارمندان کال سنتر خود نظارت کنید و به آنها بازخورد مثبت بدهید.
همیشه به کارمندان بازخورد مثبت بدهید و با صرف نظر از کلمه به کلمه ای که مشتریان می گویند، به آنها برای بهبود مشاوره دهید.
به عنوان بخشی از این موضوع، باید به کارمندان مرکز تماس خود توصیه کنید که خود را جای مشتریان قرار دهند.

۴ـ به کارمندان کال سنتر فرصت دهید تا درباره بازخوردهایشان بحث کنند.
به کارمندان اجازه دهید که از عملکرد هفته یا روز گذشته بازخورد بگیرند و به سطح عملکرد خود دسترسی داشته باشند. سپس به آنها اجازه دهید تا با کمک سرگروه خود درباره شیوه بهبود عملکرد خودشان گفتگو کنند.
این رویکرد همچنین به مدیران این فرصت را می دهید که کارمندان را به طور منظم تشویق نمایند.

۵ـ هفته را با یک جلسه تیمی شروع کنید تا در طول هفته اتفاق غیر قابل انتظاری رخ ندهد.
شروع هفته با یک جلسه تیمی کمک می کند تا انتظارات شما از کارمندان برای آنها روشن شود و این باعث می شود که در صورت بالا رفتن بار کاری آنها تعجب نکنند.

 

پیشنهاد تیم مرکز تماس :

مرکز تماس customer-service-experience,کال سنتر،مرکز تماس،مرکز تماس حامیسان،کال سنتر حامیسان

پنج روش برای بهبود کیفیت مرکز تماس شما