برای پیشرفت شغلی کارمندان خود، فرصت های ملموس بیافرینید.

عرصه خدمات کال سنتر یا مرکز تماس، غالبا به عنوان شغلی بدون آینده شناخته می شود و معمولاً حجم بالایی از میزان جایگزینی و جابه‌جایی کارمندان را به خود اختصاص می‌دهد. اما شما می‌توانید با ایجاد فرصت‌هایی برای پیشرفت های شغلی ملموس در میان کارمندان مرکز تماس خود، این تصور کلیشه ای را تغییر دهید.
هر فردی که به تیم کال سنتر شما می پیوندد، باید از همان روز اول بداند که در شش ماه یا یک سال آینده چه جایگاهی خواهد داشت. زمانی را برای گفتگو با نیروی تازه استخدام شده خود اختصاص دهید و درباره نقشه ها و برنامه‌هایش با او صحبت کنید. سپس، کارمند خود را برای رسیدن به اهدافش یاری رسانید و از او حمایت کنید.
اگر شرکت شما یک مجموعه کوچک با فرصت‌های محدود است، برای توسعه داخلی شرکت می‌توانید کارمندان خود را آموزش دهید، یا فرصت هایی برای توانمندتر کردن آن ها فراهم آورید. به جای اعطای سمت های جدید، می‌توانید گاه به گاه پرداختی آن ها را افزایش دهید و بدین طریق، از پیشرفت های کیفی که کارمندان از این مسیر کسب می کنند، تقدیر و تشکر کنید و زحمات آن ها را ارج نهید. این اتفاق می تواند به مجرد تکمیل هر دوره آموزشی روی دهد.
هر کدام از روش های فوق را برگزینید، در حقیقت بهره و نصیبی به سازمان خود رسانده‌اید؛ چرا که رشد فردی هر کارمند، می‌تواند به پرورش مرکز تماسی با نشاط تر و مسئولیت پذیرتر منجر شود.

career-ladder-510