کلیدواژه های مورد نظر را شناسایی کنید

تصور غلطی وجود دارد درباره اینکه سئو و بازاریابی محتوا دو استراتژی اختصاصی متقابل در کسب و کار تولید محتوا هستند. حقیقت این است که این طور نیست. در گذشته، گنجاندن صحیح کلیدواژه ها در متن، کمک می کرد صفحات سایت امتیاز خوبی در رنکینگ جهانی کسب کنند، حتی اگر محتوا چندان ارزشمند نبود.
اما امروزه، چنین مسیری دیگر جوابگو نیست. الگوریتم های جستجو در شبکه جهانی به درجه ای از پیشرفت رسیده اند که محتوای ارزشمند را از میان دیگر محتواها تشخیص می دهند و آن را در نتایج جستجو ارائه می کنند؛ یعنی دقیقا همان هدفی که بازاریابی محتوا (کانتنت مارکتینگ) در پی آن است. از این جهت، می توان گفت این روزها طراحی یک استراتژی محتوا که مبتنی بر کلیدواژه باشد، امکان پذیر است.
کلید واژه های مورد نظر را شناسایی کنید
تشخیص کلیدواژه های مرتبط به کسب و کار شما همچنان مثل گذشته از طریق گوگل ادوردز امکان پذیر است:

در طراحی یک استراتژی محتوا که مبتنی بر کلید واژه باشد، تفاوت اساسی در آن چیزی است که باید روی آن متمرکز شوید. طوفان فکری که برای شناسایی این کلیدواژه ها به راه می اندازید، نه تنها باید جستجوهای کاربران را پوشش دهد، بلکه باید فراتر از آن چیزی برود که مخاطبان در جستجوی آنند و حتی باید دلیل جستجوی آن ها را نیز در بر گیرد.
نیازها و نگرانی های کاربران به طور مشخص چیست؟ این همان چیزی است که در تولید محتوای خود باید روی آن هدف گذاری کنید، اما این باید در برنامه تعیین کلیدواژه نیز تاثیر گذار باشد. به جای تمرکز روی جستجوهای عمومی که به کسب و کار شما مرتبط اند، بیشتر روی کلیدواژه های طولانی و عبارت گونه ای تمرکز کنید که کاربران آن ها را در جستجوی خود به کار می برند.