تله مارکتینگ (بازاریابی تلفنی)

بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ (Telemarketing):

در واقع کلید یکی از مهم ‌ترین بخش ‌های هر کسب و کاری برای رهبری و رشد بیشتر شرکت ‌ها، در دست تیم بازاریابی تلفنی (Telemarketing) آن‌ شرکت قرار گرفته است و زمانی که شما قصد دارید تجارت خود را گسترش دهید و با مشتریان ارتباط برقرار کنید، ایجاد اولین تماس موفق با مشتری و همچنین شروع انجام فروش تلفنی اهمیت ویژه ‌ای خواهد داشت. این تیم چند کارشناس فروش دارد که تمامشان از نرم ‌افزار شماره ‌گیر مخصوص بازاریابی تلفنی (Telemarketing)  و CRM استفاده می کنند. بازاریابی تلفنی (Telemarketing)  حرفه ­ای در مدل B2B شیوه­ ای بسیار مؤثر برای خلق فرصت­ های فروش و کسب درآمد است؛ درنتیجه تماس گیرنده ­های خوب و آموزش دیده، مانند گنج های ارزشمند هر سازمان و شرکت هستند.

با توجه به این که در محیط رقابتی امروز، کسب ‌و کارها به دنبال اهداف سرسختانه‌ تری هستند و فشارِ ناشی از این اهداف بیش از همیشه است، سازمان ‌ها باید در همه‌ شرایط بر عملکرد بازاریابان تلفنی (Telemarketing)  نظارت داشته باشند.

تیم‌ های فروش و بازاریابی با ایجاد استراتژی ‌ها و راهبردهایی برای ارتباط با مشتریان خود امور را مدیریت می‌ کنند و رایج ‌ترین و اساسی ‌ترین راهبرد آن‌ ها نیز پاسخگویی به نیازهای مشتری و به دنبال آن به دست آوردن حداکثر فروش است که مدیران و رهبران تیم ‌ها، معمولا نقش مهمی در اجرای استراتژی ‌ها و دستیابی به نتایجی بهتر ایفا می ‌کنند.

تله مارکتینگ

بازاریابی تلفنی در مرکز تماس

تله مارکتینگ (بازاریابی تلفنی)

بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ (Telemarketing):

در واقع کلید یکی از مهم ‌ترین بخش ‌های هر کسب و کاری برای رهبری و رشد بیشتر شرکت ‌ها، در دست تیم بازاریابی تلفنی (Telemarketing) آن‌ شرکت قرار گرفته است و زمانی که شما قصد دارید تجارت خود را گسترش دهید و با مشتریان ارتباط برقرار کنید، ایجاد اولین تماس موفق با مشتری و همچنین شروع انجام فروش تلفنی اهمیت ویژه ‌ای خواهد داشت. این تیم چند کارشناس فروش دارد که تمامشان از نرم ‌افزار شماره ‌گیر مخصوص بازاریابی تلفنی (Telemarketing)  و CRM استفاده می کنند. بازاریابی تلفنی (Telemarketing)  حرفه ­ای در مدل B2B شیوه­ ای بسیار مؤثر برای خلق فرصت­ های فروش و کسب درآمد است؛ درنتیجه تماس گیرنده ­های خوب و آموزش دیده، مانند گنج های ارزشمند هر سازمان و شرکت هستند.

با توجه به این که در محیط رقابتی امروز، کسب ‌و کارها به دنبال اهداف سرسختانه‌ تری هستند و فشارِ ناشی از این اهداف بیش از همیشه است، سازمان ‌ها باید در همه‌ شرایط بر عملکرد بازاریابان تلفنی (Telemarketing)  نظارت داشته باشند.

تیم‌ های فروش و بازاریابی با ایجاد استراتژی ‌ها و راهبردهایی برای ارتباط با مشتریان خود امور را مدیریت می‌ کنند و رایج ‌ترین و اساسی ‌ترین راهبرد آن‌ ها نیز پاسخگویی به نیازهای مشتری و به دنبال آن به دست آوردن حداکثر فروش است که مدیران و رهبران تیم ‌ها، معمولا نقش مهمی در اجرای استراتژی ‌ها و دستیابی به نتایجی بهتر ایفا می ‌کنند.

تله مارکتینگ

بازاریابی تلفنی در مرکز تماس